Tirza Mual

Beeldend kunstenaar | Ontwerper

Tirza Mual (Nijmegen, 1965)

Tirza Mual, dochter van Maarten Mual (o.a. ontwerper van de Mual Keten in de wijk Hatert in Nijmegen) is opgegroeid in een omgeving waarbij vormgeving,  esthetica  gecombineerd werd met functionaliteit en waarbij het ontwerpen buiten de gangbare wegen vanzelfsprekend was. Omgeven en gedreven door creativiteit, onbegrensd en internationaal zijn de grondleggers van haar ontwikkeling.

Ondanks haar rationele beslissing om de opleiding Internationale Marketing te volgen bleef  creativiteit als een rode draad in haar leven bestaan. Haar leven kan worden gezien als een pelgrimage waarin de hang naar het verleggen van grenzen haar leidraad is geworden. Zij is begonnen met schilderen, werkt met vormen, kleuren, patronen en heeft op diverse vlakken zich technieken eigen gemaakt. De werken spreken voor zich.

Tirza Mual
Foto: Shaquille M fotografie