Kunstreis Kanker

Ervaringsverhaal over kanker

"Schrik niet: Ik Heb Kanker"

Kunstreis Kanker

Deze Kunstreis toonde het ziekteproces van kanker van de allereerste boodschap tot de revalidatie. Tirza gebruikte diverse materialen en technieken om de ervaringen die zij heeft gehad uit te drukken.

Het doel is om deze ervaringen te delen zodat mensen met kanker en hun naasten zich herkennen en het gesprek erover met elkaar kunnen voeren.

Foto-impressie Kunstreis

  • Kunstreis Kanker
    BERICHT VIA SMS
  • Kunstreis Kanker
    BERICHT VIA SMS

In deze video is de hele kunstreis weergegeven. Alle kunstwerken en de bijbehorende teksten zijn geëxposeerd in een route, waardoor de bezoeker het kon ervaren als een

“Reis door het ziekteproces van kanker”

De Kunstreis door het ziekteproces van kanker

Beeldend kunstenaar Tirza heeft haar ziekteperiode als een moeilijke, maar daarnaast ook als bijzondere en inspirerende tijd ervaren. Tirza heeft het geluk gehad geheel te genezen en heeft de periode die alle normale en gangbare (materiële) zaken uit het leven relativeerde op bijzondere wijze doorgemaakt en verwerkt. Zij wil de kracht die zij daaruit heeft geput overbrengen en overdragen op anderen.

Alle fasen die zij in de periode van de borstkanker heeft meegemaakt zijn beeldend vormgegeven. In ongeveer vijfentwintig kunstobjecten wordt expliciet en impliciet door Tirza verwoord welke emoties, gedachten en belevenissen zij heeft meegemaakt. Het is een reis die vanaf het eerste moment van de mogelijkheid van een levensbedreigende ziekte tot de periode na alle behandelingen en revalidatie, in mooie kunstwerken is weergegeven. Alle facetten en de daarbij behorende emoties worden naast de kunstwerken geïllustreerd door beschreven ervaringen.

De belangrijkste doelstelling van deze expositie is om mensen die een ernstige ziekte hebben (gehad), hun partner, kinderen en familie de emotie te laten zien, ervaren en meemaken. Vanuit de herkenning en het beleven zullen gesprekken ontstaan en zal de verwerking bij mensen worden gestimuleerd. 

Over deze expositie zegt Tirza na anderhalf jaar exposeren:

“Het heeft mij veel gebracht, maar ik ga nu verder”.

Kanker Radiotherapie

Twee interviews van de Kunstreis, zoals deze in 2016 voor het laatst werd geëxposeerd

Met dank aan Fokko van der Straaten en Rtv Dordrecht

Met dank aan Mark Tamea van Happy Folk